Có bao nhiêu người muốn hôn, cưới hay giết bạn?

Ứng dụng: